Historiske reiser vol. 4, Edinburgh 2006  
   
DELTAKERE:  
1 Kjell Arild Gundersen  
2 Tore Estensgård  
3 Jon Sagbakken  
4 Trond Erlien   
5 Tor Haugen  
6 Odd Erik Rønning  
7 Amund Leren  
8 Arnfinn Nergård  
9 Simen Eik Tolgensbakk  
10 Ola Sagbakken  
11 Stein Sagbakken  
12 Ola Røseplass  
13 Oddbjørn Høyslo  
14 Arne Inge Næss  
15 Kjell Dalløkken  
16 Jon Oddvar Eide  
17 Oddbjørn Øien  
18 Einar Johnsgård  
19 Per Arild Eggen   
   
   
KAMPER:  
Hearts-Aberdeen, Tynecastle, 1-2. Alle  
   
  Rangers-Celtic, Ibrox, 0-1. Tor, Per Arild, Tore, Trond og Jon