Historiske reiser vol. 5, Edinburgh 2007  
   
DELTAKERE:  
1 Arnfinn Nergård, Os(1)  
2 Ola Borgar Bakos, Os(debutant)  
3 Steinar Simensen, Tolga(debutant)  
4 Kjell Arild Gundersen, Tolga(4)  
5 Per Arild Eggen, Tolga(3)  
6 Kjell Dalløkken, Tolga(1)  
7 Trond Erlien, Tolga(3)  
8 Einar Johnsgård, Tolga(2)  
9 Amund Leren, Tolga(1)  
10 Ola Sagbakken, Tolga(2)  
11 Stein Sagbakken, Tynset(2)  
12 Arne Inge Næss, Tynset(2)  
13 Geir Elling Enget, Tynset(debutant)  
14 Oddbjørn Øien, Alvdal(1)  
15 Arne Granrud, Alvdal(2)  
16 Odd Erik Rønning, Alvdal(3)  
17 Tore Estensgård, Alvdal(4)  
18 Jon Sagbakken, Alvdal(4)  
19 Terje Skaret, Alvdal(debutant)  
20 Per Bård Torvik, Kristiansand(debutant)  
   
   
KAMPER: